Địa chỉ công ty

Công ty TNHH SAINT-GOBAIN Việt Nam
Lầu 9, Tòa nhà IPC
1489 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.HCM

Theo dõi bản tin Gyproc

Công Nhân Sản Xuất

Vị trí : KCN Hiệp Phước

Ref : Gyproc

Mô tả công việc :

 • Vận hành và giám sát toàn bộ hệ thống có liên quan
 • Vệ sinh máy móc
 • Bảo trì trang thiết bị
 • Kiểm tra sự vận hành của máy móc, thiết bị
 • Thực hiện các báo cáo có liên quan đến khu vực phụ trách
 • Thực
 • ...

Ứng tuyển

Project Sales Executive

Vị trí : Ho Chi Minh City, Vietnam

Ref : Weber

Major responsibilities:

 • Engage key strategic customers, e.g. both specifiers and contractors to build strong relationships by offering technical solutions to gain maximum market advantage;
 • Be responsible for the technical specification management of
 • ...

Ứng tuyển

WCM Facilitator

Vị trí : Hiep Phuoc Plant

Ref : Gyproc

Major responsibilities :

 • To ensure World Class Manufacturing operating standards are designed and implemented proposing any changes in working practices, new process and plant developments.
 • Support the management team in the review of progress and
 • ...

Ứng tuyển

Automation Engineer

Vị trí : Long Hau Industrial Park

Ref : Hiep Phu

Major responsibilities :

- Monitoring:

Support automatic electric staff on the problem for auto electrical engineering.

Support for manager level to  planning for routine maintenance.

Monitoring the contractor in repairing equipment...

Ứng tuyển

Mechanical Engineer

Vị trí : Long Hau Industrial Park

Ref : Hiep Phu

Major responsibilities :

Responsible for spare parts (checking inventory, ordering, ...)

Saving the profiles and drawing involved.

Participate in daily maintenance; Participate in the handling of severe damage

Participate in factory improvement projects.
...

Ứng tuyển

Process Control Engineer

Vị trí : Long Hau Industrial Park

Ref : Hiep Phu

Major responsibilites :

Management ensures that the entire production process operates properly and stably.

Understand the process of production technology such as: Production Technology - Quality Management - Knowledge of equipment

Good knowledge of all KPIs in the...

Ứng tuyển

Purchasing Staff

Vị trí : Long Hau Industrial Park

Ref : Hiep Phu

Major responsibilities :

Research, select and assess the new supplier.

Perform Check the profile and payment for the provider.

The support the related departments to purchasing materials, equipments, machines, ...

Follow up and perform...

Ứng tuyển

Sales Staff

Vị trí : Long Hau Industrial Park

Ref : Hiep Phu

Major responsibilities :

Research business opportunity and distributing the product be in charge of areas.

Perform consultant and introduce products to customer and convincing customer buy the product of company.

Perform take care of old customer and open many new...

Ứng tuyển

Warehouse Officer

Vị trí : Long Hau Industrial Park

Ref : Hiep Phu

Major responsibilities :

Perform check the warehouse at monthly, quarterly, annually.

Thực hiện kiểm tra nhà kho hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Supply to right the demands for materials supply, input and output to make satisfy the demands of customer.

...

Ứng tuyển

Industrial Engineer

Vị trí : Long Hau Industrial Park

Ref : Hiep Phu

Major responsibilties:

In charge of the improve actions of the facroty.

Insure to promotion the Kaizen projects to down the cost and finish to the right deadline.

In charge of development of AM and PM programs.

In charge of training...

Ứng tuyển

Tổng đài tư vấn Tel: 18001218

Chúng tôi sử dụng công cụ "cookies" này để bảo đảm mang lại  cho bạn trải nghiệm tốt nhất khi viếng thăm website của chúng tôi. Nếu bạn đóng cửa sổ này và tiếp tục chúng tôi sẽ hiểu rằng bạn đồng ý nhận "cookies" từ chúng tôi. Nếu bạn cần thêm thông tin vui lòng click tại đây để tìm hiểu.